La junta directiva i el director de la banda han seleccionat el repertori de peces a interpretar per la banda de música durant les festes patronals a celebrar del 27 d'Agost al 5 de Setembre del 2010.

Adjuntem pdf per descarregar i consultar per part dels músics.


Repertori 2010