Portada Doble Cd Certamen Contraportada dobre cd

Grabat en directe.

* Fes clic a "Llegir més ..." per accedir a les pistes de mostra del cd

XXVII Certamen Provincial de Castelló de Bandes de Música 4t Secció l'Auditori de Sogorb (1 Maig 2005)

 

 1. PRAELUDIUM '04 de Jose M. Morales. (9:33 minutos ; Obra Obligada)
 2. AQUARIUM OP.5 de Johan de Meij - I Allegretto Graziosso (9:42 minutos; Obra Libre)
 3. AQUARIUM OP.5. II- Andante - III Giocoso


XXIX Certamen Provincial de Castellón de Bandas de Música- 3ª Sección al Auditorio de Castellón (29 Abril 2006)

 

 1. BABEL XXI de Joaquin Ortells (14:40 minutos; Obra Obligada)
 2. REMINISCENCIA GITANA de André Waignein (13:37 minutos; Obra Libre)

 

CXXIII Certamen Internacional de Bandes de Música "Ciutat de València" del Palau de la Música de València- 3ª Secció (4 juliol 2009)

 

 1. Gloria al pueblo (Pd.) de Perfecto Artola Prats. (4:38 minutos)
 2. PEQUEÑA SUITE PARA BANDA de Luís Serrano Alarcón (13:22 minutos; Obra Obligada) I Intrata
 3. PEQUEÑA SUITE PARA BANDA- II Vals
 4. PEQUEÑA SUITE PARA BANDA- III Nana- IV Galop
 5. EL MAESTRAZGO de Perfecto Artola (20:00 minutos: Obra Libre) - I Danza de las cuatro caras
 6. EL MAESTRAZGO- II Baile del Cerco.
 7. EL MAESTRAZGO- III Canción de Trilla
 8. EL MAESTRAZGO- IV Bolero y saltillo